Katamino

André & Johnathan Perriolat

Predstavitev

Katamino je sestavljen iz 12 različnih geometrijskih oblik. Vsak od njih pokriva pet polj na plošči in se imenuje Pentamino.

V igri Katamino se izraz PENTA uporablja za skupino Pentaminov, ki v celoti pokrijejo prostor, predviden za igro, določen z lesenim drsnikom.

Izzivi

Izziv rešite tako, da sestavite PENTO s pomočjo likov, ki jih najdete v tabeli v knjižici s pravili.

Penta A-3 du livret

Postavite drsnik na ploščo, med številki 3 in 4.

Plateau avec la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4.

Nato vzemite prve 3 Pentamine, ki so narisani v tabeli, v liniji A in v stolpcu 3.

Piece en forme de y séléctionner. Piece en forme de t séléctionner. Piece en forme de l séléctionner.

Sestavite PENTO 3.

Plateau avec le penta A 3 résolu.

Ko je PENTA zaključena, nadaljujte z naslednjo.

Penta A-4 du livret.

Premaknite drsnik za eno polje, med številki 4 in 5.

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

Trem likom iz prejšnjega izziva, dodajte Pentamino, ki je narisan v tabeli v liniji A in v stolpcu 4.

Pièces qui était déjà séléctionnées précedemment. Nouvelle pièce a ajouter pour le PENTA 4.

Sestavite PENTO 4.

Plateau avec le penta A 4 résolu.

Nadaljujte z reševanjem PENTA izzivov, vsakič pa dodajte Pentamino, ki je narisan v naslednjem stolpcu tabele, ter premaknite drsnik za eno mesto proti desni, dokler ne končate PENTE 8 v liniji A.

Tout les Pentas A du livret.

Svobodni način

Postavite drsnik na ploščo, med številki 4 in 5.

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

Skušajte rešiti čimveč PENT s poljubno izbranimi liki.

Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.
Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

S premikanjem drsnika proti višjim številkam, postopno povečujete težavnostno stopnjo.

Solution possible pour réaliser un PENTA 5 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 6 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

Strateški način za 2 igralca

Uporabite mrežo, narisano na zadnji strani knjižice s pravili. Postavite 12 Pentaminov zraven te igralne površine.

Grille en dos du livret

Prvi igralec izbere poljuben Pentamino in ga položi kamorkoli na mrežo. Lik mora biti položen plosko in mora v celoti ležati znotraj označene mreže.

Grille en dos du livret

Nato drugi igralec izbere poljuben Pentamino in ga umesti v mrežo.

Grille en dos du livret

Zmagovalec je tisti, ki uspe zadnji položiti enega izmed Pentaminov.

Grille en dos du livret
Pièce T Pièce L Pièce U Pièce S Pièce I Pièce VW